Tuesday, October 19, 2010

मी वारकरी बनतो तेव्हा......जय हरी विठ्ठ्ल जय हरी विठ्ठ्ल विठ्ठ्ल......

माधवच्या विविध भावमुद्रा

 बघ बघ मी किती गुणी बाळ दिसतो ना?
Oooooooo.........I am Tarzan!

Want to fight? Come........

Monday, October 18, 2010

मैत्री

बालपणीचा काळ सुखाचा; दंगामस्ती करण्याचा; हसण्याचा नि रुसन्याचा; मैत्री दृढ करण्याचा!!!

Tuesday, September 7, 2010

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे

Jay-Weeru 
हा माझा प्राण प्रिय सखा दर्शन. आम्ही दोघे मिळून खूप दंगा करतो. कधी भांडतो ; कधी रुसतो पण एकमेकांना भेटल्याशिवाय राहत नाही . मी दर्शनला  माझा खाऊ देतो. He is my best friend. I like him a lot!!

Tuesday, August 31, 2010

सुंदर मी होणारमला ऐश्वर्या सारखे गोरे गोरे व्हायचे आहे. म्हणुन भरपूर पावडर लावतोय. अहं! दृष्ट लावू नका. 

Saturday, August 28, 2010

First Day on Blog

Welcome all the readers on my blog!!! This blog is devoted fully to my son, Madhav. Here you can see his picture (peeping out of a kitchen trolley) when he was 1 year old. Just like other kids, he is very naughty! खूप खोडकर आहे तो! त्याच्या सगळ्या गमती-जमती मी इथे सांगणार आहे. नमूना म्हणून  वरचा फोटो बघा.